Rainbow Washing

Rainbow Washing Cứ đến tháng 6 thì mọi thứ đều cầu vồng, nhưng chuyện này thực sự có mang lại lợi ích cho cộng đồng LGBT không? Bạn có biết là chỉ tính riêng năm 2019, những người trưởng thành nắm giữ LGBT plus nắm giữ sức mua tổng hợp là 3,7 nghìn tỉ đô la. Tháng tự...